Дозвіл на тимчасове перебування (карта тимчасового перебування)

Pобота в Польщі

Дозвіл на тимчасове перебування, як правило може бути наданий, якщо обставини, які ви опишете в заяві як підставу вашого клопотання про надання дозволу («основна мета перебування»), обґрунтовують доцільність вашого перебування на території Польщі впродовж терміну, що перевищує 3 місяці. Однак пам’ятайте, що цей тримісячний період буде обчислюватися з днем видання рішення у вашій справі. У зв’язку з цим час, упродовж якого розглядатиметься ваша заява, до цього періоду не зараховується. Згідно з положеннями Адміністративно-процесуального кодексу, вирішення справи має завершитися впродовж 1-2 місяців, однак на практиці процедура триває довше. Час розгляду заяви в середньому, становить від 3 до 6 місяців.

ПРИКЛАД. Якщо ви маєте договір підряду на 5 місяців і подали заяву про надання вам дозволу на перебування й роботу, а розгляд вашої справи триватиме 3 місяці, то на день видання рішення ваша ситуація вже не відповідатиме вимозі щодо наявності мети перебування (робота), якою ви обґрунтовували в заяві більш ніж тримісячне перебування в Польщі. У такій ситуації ви отримаєте відмовне рішення.

Закон «Про іноземців» встановлює кілька базових передумов, що можуть становити підставу для надання дозволу, хоча допускається також можливість надання дозволу з причин, які безпосередньо не описані в законі, але в переконливій формі викладені іноземцем у його заяві.

У слідуючій статті у таблиці будуть представлені найбільш поширені обставини надання дозволу на перебування, описані в законі. Паралельно (для кожної з обставин) подано також важливу інформацію стосовно процедури розгляду заяв, а також строки, на які видаються дозволи, та перелік документів, які вимагаються в рамках процедури. Пам’ятайте, що завжди потрібно додати до заяви 4 актуальні кольорові (так звані паспортні) фотографії та ксерокопію міжнародного подорожнього документа.

Джерело: «Довідник для громадян України в Польщі: легалізація перебування і праці, освіта, консульські справи» підготував Фонд «Наш вибір» при співпраці з Товариством юридичної допомоги та Консульським відділом при Посольстві України в Польщі.