Купівля нерухомості

Покупка недвижимости

Купівля нерухомості

Для набуття іноземцем права власності на нерухомість або права на довічне користування, за деякими винятками, необхідно отримати дозвіл мі­ністра внутрішніх справ. Такий дозвіл видається на під­ставі заяви іноземця, якщо:

– набуття нерухомості не становитиме загрози для обороноздатності, безпеки країни або громадського порядку, а також не йде врозріз з інтересами соці­альної політики та суспільного здоров’я;

– іноземець доведе свій зв’язок з Республікою Польща: наприклад, є поляком за національністю або має польське походження, є чоловіком/дружиною громадянина Польщі, має дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування довго­термінового резидента Європейського Союзу, має дозвіл на тимчасове перебування (за винятком до­зволу для жертв торгівлі людьми та дозволу з ме­тою короткотермінового перебування), займається в Польщі підприємницькою діяльністю відповідно до чинного законодавства в цій сфері.

Немає готових формулярів заяви про надання до­зволу на придбання нерухомості, але законодавство визначає, яку інформацію слід вказати в такій заяві.

Йдеться про необхідність зазначити:

✓ дані заявника та його юридичний статус у Поль­щі (правова ситуація, що регулює перебування на території країни);

✓ детальні дані щодо нерухомості, яка купується;

✓  дані продавця, тобто особи в якої купуєте неру­хомість;

✓ яке саме право набуваємо: право власності чи право довічного користування;

✓  з якою метою купуємо нерухомість.

До заяви слід додати документи, що підтверджу­ють описані в заяві обставини та зв’язок з Польщею, а також підтвердження оплати гербового збору, який становить 1570 злотих. Детальну інформацію щодо необ­хідних документів та їхні форми можна знайти на сайті: https://mswia.gov.pl в закладці «Безпека», а далі «Концесії і дозволи» та «Купівля нерухомості».

УВАГА! Купівля нерухомості іноземцем, що відбувається на незаконних підставах, вважається недійсною.

Джерело: «Довідник для громадян України в Польщі: легалізація перебування і праці, освіта, консульські справи» підготував Фонд «Наш вибір» при співпраці з Товариством юридичної допомоги та Консульським відділом при Посольстві України в Польщі.