NIP – ідентифікаційний податковий номер

NIP

NIP – ідентифікаційний податковий номер

NIP – це 10-цифровий код, що служить для іден­тифікації платників податків, тобто суб’єктів, на яких поширюються податкові зобов’язання. Цей номер слід вказувати в усіх документах, що стосуються виконання по­даткових зобов’язань, наприклад в декларації РІТ-37, тобто Д ларації про рівень доходів за конкретний податковий рік (особи, яким присвоєно номер PESEL, можуть розраховува­тися з податковою адміністрацією за його допомогою).

УВАГА! Особи, котрі мають присвоєний номер PESEL, але не займаються господарською діяльністю, не зобов’язані мати ідентифікаційний податковий номер (NIP).

Щоб отримати NIP, слід подати заяву на ім’я начальника управління податкової адміністрації відповідно до місця постійного проживання, а у випад­ку відсутності постійного місця проживання на території Польщі – до начальника управління податкової адміні­страції відповідно до вашого місця перебування. Заяву слід написати на формулярі NI.P-7, який можна знайти на інтернет-сторінці Міністерства фінансів Республіки Поль­ща (http://www.mf.gov.pl) або в будь-якому управлінні по­даткової адміністрації.

Підтвердження присвоєння ідентифікаційного по­даткового номера (NIP) видається негайно або не пізніше ніж у триденний строк із моменту надходження на ім’я начальника відповідного управління податкової адміні­страції заповненої належним чином заяви. За присвоєння ідентифікаційного податкового номера (NIP) не стягуєть­ся жодної оплати.

Джерело: «Довідник для громадян України в Польщі: легалізація перебування і праці, освіта, консульські справи» підготував Фонд «Наш вибір» при співпраці з Товариством юридичної допомоги та Консульським відділом при Посольстві України в Польщі.