Освіта для дорослих

Освіта в ПольщіУ зв’язку зі стрімкими змінами на ринку праці іс­нує потреба вдосконалення вмінь і навичок, набуття но­вих компетенцій і кваліфікацій для дорослих осіб. Ринок праці заповнений людьми з гуманітарною освітою, але не вистачає працівників із конкретною спеціалізацією. Саме завдяки такій ситуації стає все більш популярним напрям професійного навчання конкретної спеціалізації.

Можливість отримати таку освіту надає післяліцейна школа, головним завданням якої є підготовка ком­петентних і досвідчених фахівців-практиків, потрібних на сучасному ринку праці.

За рівнем акредитації післяліцейні школи знахо­дяться між середніми і вищими навчальними закладами й забезпечують професійну освіту поглибленої підготовки. Професійна освіта є більш доступною і практико-орієнтованою, що робить випускників кваліфікованими.

Порядок навчання, програми та навчальні плани встановлюються за державними освітніми стандартами, опублікованими Міністерством науки і вищої освіти. Випус­кники післяліцейних шкіл після успішного складання екза­менів отримують диплом про спеціальну професійну освіту за відповідною спеціальністю і їм привласнюється кваліфі­кація. Форма навчання в післяліцейних школах може бути денною, заочною та вихідного дня (навчання в суботу, не­ділю кілька разів на місяць). Навчання – безкоштовним або передбачати оплату за проведення екзаменаційних сесій чи перескладання екзаменів.

Зарахування до післяліцейної школи відбувається на підставі заяви й атестата зрілості, перекладеного поль­ською мовою, але можуть вимагатися додаткові документи. Терміни навчання – 1-2 роки, в залежності від обраного на­прямку.

Ще однією формою навчання для дорослих осіб є кваліфікаційні професійні курси, після закінчення яких можна отримати титул техніка. Умовою навчання на таких курсах є досягнення віку 18 років, рівень попередньої осві­ти не береться до уваги. Навчання відбувається на трьох кваліфікаційних рівнях – К1, К2, КЗ. Кожен рівень кваліфі­каційного курсу закінчується екзаменом, що підтверджує кваліфікацію у професії. Після закінчення та успішного скла­дання іспитів слухач отримує свідоцтво про закінчення кур­су. Навчання може бути як безкоштовним, так і відплатним.

Джерело: «Довідник для громадян України в Польщі: легалізація перебування і праці, освіта, консульські справи» підготував Фонд «Наш вибір» при співпраці з Товариством юридичної допомоги та Консульським відділом при Посольстві України в Польщі.