Постійний консульський облік

Робота в ПольщіРобота в Польщі

На постійний консульський облік приймаються громадяни України, які відповідно до чинного законо­давства України є такими, що постійно проживають за кордоном та отримали відповідний дозвіл компетентних органів України для виїзду на постійне місце проживання за кордон.

При прийнятті на постійний консульський об­лік громадянин України подає:

–       заяву;

– заповнену облікову картку громадянина Украї­ни, який постійно проживає за кордоном;

– паспорт громадянина України для виїзду за кор­дон (оригінал) та 2 копії першої сторінки паспорта з відмітками про пред’явника та з відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон;

– оригінал і 2 копії дозволу, виданого компетент­ними органами Польщі на тимчасове чи постійне проживання (карти перебування). Якщо в карті перебування немає адреси проживання, реєстра­ції в Польщі, заявник представляє один із таких документів (meldunek, umowa najmu mieszkania, zaświadczenie) та 2 копії;

–  фотокартку розміром 35×45 мм;

–  документ, що підтверджує сплату консульсько­го збору.

                У разі звернення про прийняття на постійний кон­сульський облік законним представником, окрім зазначе­них документів, подаються оригінал та копія документів, що посвідчують особу та повноваження законного пред­ставника (оригінал зазначених документів обов’язково повертається заявнику).

              За прийняття на постійний консульський облік стягується консульський збір, розмір якого встановлю­ється згідно з Положенням про консульський збір України, затвердженим Міністерством закордонних справ України.

              За прийняття на постійний консульський облік ді­тей віком до 16 років консульський збір не стягується.

              За прийняття на постійний консульський облік у зв’язку зі зміною меж консульського округу консуль­ський збір не стягується.

Джерело: «Довідник для громадян України в Польщі: легалізація перебування і праці, освіта, консульські справи» підготував Фонд «Наш вибір» при співпраці з Товариством юридичної допомоги та Консульським відділом при Посольстві України в Польщі.