Робота в Польщі. Зміни в законі від 1 січня 2018 року

Робота в ПольщіРобота в Польщі

1 серпня 2017 року президент РП підписав нормативний акт з важким назвою «В зміні закону про підвищення зайнятості та інститутах ринку праці та Деяких інших законів». Закон вступив в силу з 1 січня 2018 року. Метою закону є реалізація в польським правопорядку рішень директиви Європейського Парламенту та Ради 2014/36 / UE від 26.02.2014 з приводу умов в’їзду і перебування громадян третьх країн з метою працевлаштування в характері сезонного працівника. Робота в Польщі

Вищезазначена директива зобов’язує держав-учасниць до введення умов і процедури видачі дозволу на перебування і сезонну роботу для іноземців.

Грунтуючись на нормативно-правовий акт від 20.07.2017 «Про підвищення зайнятості та інститутах ринку праці та Деяких інших законів», вводити додаткове регулювання, що припускає розширення існуючої системи допуску іноземців до польського ринку праці.

У нього входять зміни існуючих положень в дозволі на роботу і введення нового типу дозволу, яке стосуватиметься виконання іноземцями сезонних робіт. Також буде введена нова форма заяви – в дорученні роботи іноземцю (oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi) і буде змодельовано за раніше існуючою схемою, проте з деякими змінами.

Дозвіл на сезонну роботу видаватиме староста в залежності від штаб-квартири фірми або місця проживання особи, що доручає роботу іноземцю, на термін до 9 місяців в одному календарному році. Робота, яка заснована на даному заяви, виданому на загальних підставах (oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi), дає можливість здійснювати трудову діяльність на протязі шести місяців протягом наступних дванадцяти місяців (180/360).

Дозвіл на сезонну роботу буде видаватися, якщо:

1. розмір винагороди, зазначеного в договорі з іноземцем, а не буде нижче винагороди співробітників, що виконують аналогічні види робіт аналогічно типу або на відповідній посаді;

2. суб’єкт, що доручає роботу іноземцю, приєднав до заяви про дозвіл на сезонну роботу інформацію старости в неможливості задовольнити кадрові потреби роботодавця на основі реєстрів безробітних та осіб, що шукають роботу, або негативних результатів рекрутація, організованої для роботодавця.

Спочатку будуть розглядатися заяви на сезонну роботу тих іноземців, які хоч раз протягом 5 років вже виконували роботу у даного суб’єкта на підставі дозволу на сезонну роботу.

Дозвіл на сезонну роботу буде видаватися для конкретного іноземця і буде містити: назву суб’єкта, доручає роботу іноземцю, мінімальну заробітну плату іноземця, робочий час або кількість годин на тиждень або місяць, вид трудового договору, на підставі якого буде виконуватися робота, термін дії дозволу, а також дані роботодавця.

Суб’єкт, Який надає працевлаштування іноземцю на підставі дозволу на сезонну роботу, може, під певними умовами, доручити йому трудову діяльність другого типу на періоди, а не перевищують 30 днів у цілому протягом терміну дії дозволу.

Дозвіл на сезонну роботу буде видаватися на певний строк, а що не перевищує 9 місяців протягом календарного року.

Якщо іноземець в’їхав на територію Республіки Польща на підставі візи, виданої з метою сезонної роботи або в рамках безвізового в’їзду в зв’язку з заявкою на отримання сезонного дозволу на роботу, староста може продовжити дозвіл на сезонну роботу з метою її продовження або виконання в іншій роботодавця.

Продовження дозволу на сезонні роботи повинно бути видано на період, Який, включаючи період перебування іноземця з метою проведення сезонної роботи, відлічуваний від дня першого в’їзду на територію Шенгенської зони в даний календарний рік, буде не хворій дев’яти місяців протягом календарного року. Якщо особа, що довіряє роботу іноземцю на підставі сезонного дозволу на роботу, подало заявку на продовження сезонного дозволу на роботу для цього іноземця, а заявка не містить формальних недоліків або формальні недоліки були заповнені вчасно, робота іноземця відповідно до умов, встановлених у дозволі на сезонну роботу є законною від дня подачі заявки до дня прийняття остаточного рішення в продовження терміну дії дозволу на сезонну роботу.

Якщо іноземець в’їхав на територію Республіки Польща на підставі візи, виданої з метою сезонної роботи або в рамках безвізового в’їзду в зв’язку з заявкою на отримання сезонного дозволу на роботу, староста може продовжити дозвіл на сезонну роботу з метою її продовження або виконання в іншого роботодавця.

Продовження дозволу на сезонні роботи повинно бути видано на період, який, включаючи період перебування іноземця з метою проведення сезонної роботи, відлічуваний від дня першого в’їзду на територію Шенгенської зони в даний календарний рік, буде не більше дев’яти місяців протягом календарного року. Якщо особа, що довіряє роботу іноземцю на підставі сезонного дозволу на роботу, подало заявку на продовження сезонного дозволу на роботу для цього іноземця, а заявка не містить формальних недоліків або формальні недоліки були заповнені вчасно, робота іноземця відповідно до умов, встановлених у дозволі на сезонну роботу є законною від дня подачі заявки до дня прийняття остаточного рішення про продовження терміну дії дозволу на сезонну роботу.

Якщо іноземець в’їхав на територію Республіки Польща на підставі візи, виданої з метою сезонної роботи або в рамках безвізового в’їзду в зв’язку з заявкою на отримання сезонного дозволу на роботу, внесеним до реєстру, а суб’єкт, що доручає роботу іноземцю на підставі сезонного дозволу, забезпечує іноземцеві житло , то даний суб’єкт буде зобов’язаний укласти окрему угоду з іноземцем в письмовій формі із зазначенням умов оренди чи кредитування житлового приміщення. Оренда житла не може бути вирахувана із зарплати іноземця. Положення договору, що передбачають можливість автоматичного відрахування орендної плати за винагороду іноземця, будуть недійсними.

Староста може відкликати дозвіл на сезонну роботу, якщо:

1. відбулися зміни обставин або причин щодо виданого рішення;

2. причини видачі дозволу на сезонну роботу перестала бути актуальною;

3. суб’єкт, що доручає роботу іноземцю в процесі розгляду:

– подав заяву, що містить неправильні особисті дані або неправдиву інформацію або приєднав до заяви документи, що містять такі дані або

– заявив неправду або приховав правду або з метою використання в якості справжнього підробив або переробив документ або використовував такий документ як справжній;

4. суб’єкт, що доручає роботу іноземцю, не виконав своїх обов’язків відповідно до закону.

5. суб’єкт, що доручає роботу іноземцю, що не здійснює діяльність, що дозволяє доручення роботи іноземцеві, зокрема, не веде підприємницьку, законодавчу або сільськогосподарську діяльність, його діяльність перебуває в процесі ліквідації або в періоді призупинення;

6. суб’єкт, що доручає роботу іноземцю, є засудженим за дії, зазначені в законі.

Староста може видати відмову про вписання заяви про доручення роботи іноземцеві до реєстру, якщо з’ясується, що заява була подана фіктивно, буде використовуватися іноземцем з іншою метою, ніж виконання роботи для даного суб’єкта або суб’єкт, що доручає роботу іноземцю, не виконає обов’язків, пов’язаних з веденням діяльності або дорученням роботи іншим особам.

Суб’єкт, що доручає роботу іноземцю при подачі заяви про видачу дозволу на сезонну роботи або його продовження або заяви про доручення роботи іноземцеві з метою вписання до реєстру заяв буде зобов’язаний виконати одноразову оплату (не більше 10% мінімальної заробітної плати за роботу кожного іноземця).

Відповідно до положень, що стосуються надання дозволів на сезонну роботу, в прийнятому Законі уточнюються положення Закону від 20 квітня 2004 року про розвиток зайнятості і інститутах ринку праці щодо короткострокової роботи іноземців в сфері роботи, що не охоплюється сезонною роботою, і положення про дозволи на роботу , виданими на загальних умовах.

Закон вступає в силу 01 січня 2018 року, за винятком правила статті 12, що стосується заяв про доручення роботи іноземцеві, яка була б виконана після 03 січня 2018 роки (правило вступає в силу після закінчення 14 днів з дня публікації), а також правил, що стосуються передачі органами Національної Адміністрації Казначейства воєводам і старостам інформації про суб’єктів, які доручають виконання роботи іноземцям, за допомогою систем телеінформації, якими управляє міністр, який відповідає за трудові питання (вступає в силу 01 липня 2018 року).