Посвідчення водія та реєстрація автомобіля

Водительское удостоверение

Посвідчення водія та реєстрація автомобіля

Україна є стороною Конвенції про дорожній рух. Це означає, що громадяни України, котрі мають водійські посвідчення, видані відповідними органами влади своєї країни, можуть керувати транспортними засобами на те­риторії Республіки Польща, звичайно, відповідно до отри­маних допусків до відповідних категорій транспортних засобів та лише в період (до закінчення) терміну дії їхніх посвідчень водія.

ВАЖЛИВО! Після шестимісячного перебування в Польщі слід обміняти закордонне посвідчення водія на польське посвідчення водія на право керування транспортними засобами.

З клопотанням про обмін водійського посвідчен­ня, виданого за кордоном, може звертатися особа, котра перебуває в Польщі впродовж щонайменше 185 днів про­тягом календарного року у зв’язку зі своїми родинними чи професійними потребами або має намір залишитися на постійне перебування виключно з причин особистого характеру. Щоб обміняти водійське посвідчення, слід по­дати такі документи:

✓      заповнену заяву (формуляр заяви доступний на сайті: http://www.um.warszawa.pl);

✓      актуальну кольорову фотографію розміром 3,5×4,5 см, зроблену на однорідному світлому фоні, на якому особа зображена в профіль, без головно­го убору та окулярів із затемненими лінзами, від верхівки голови до верхньої частини плечей,

ч/ ксерокопію закордонного водійського посвід­чення;

✓      переклад водійського посвідчення, зроблений або завірений присяжним перекладачем чи відпо­відним консулом Республіки Польща;

✓ ксерокопію карти перебування, візи або іншого документа, що підтверджує право перебування на території Польщі, або довідку, яка підтверджує що­найменше шість місяців уже пройденого навчання в Польщі;

✓ медичну довідку, що підтверджує відсутність у особи протипоказань до керування транспорт­ним засобом, видану лікарем, уповноваженим для проведення обстежень водіїв, утому випадку, коли видане за кордоном водійське посвідчення є доку­ментом із визначеним строком дії, який невдовзі закінчується;

* декларацію про ознайомлення з положенням ст. 233 КК РП (можна роздрукувати безпосередньо з сайту: http://www.um.warszawa.pl); ч/ декларацію, зроблену на підставі ст. 11 абз. 1 пункту 5 Закону «Про водіїв транспортних засо­бів» (можна роздрукувати безпосередньо з сайту: http://www.um.warszawa.pl);

✓підтвердження здійснення оплати комуніка­ційного (100 злотих) і реєстраційного (0,50 грошів) зборів.

УВАГА! Польське посвідчення водія буде видане за умови здачі закордонного документа, який засвідчує право керування транспортними засобами.

Для реєстрації вживаного транспортного засобу, ввезеного з-за кордону, необхідно запов­нити формуляр заяви (можна роздрукувати з сайту: http://www.um.warszawa.рі.) та подати його, додавши до заяви зібрані відповідно до нижче наведеного пере­ліку документи:

–        копія паспорта та документа, що дає підстави для перебування в Польщі (наприклад, карти пе­ребування);

–        документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб (наприклад, договір купівлі-продажу транспортного засобу);

–         реєстраційне свідоцтво транспортного засобу;

номерні знаки транспортного засобу;

–  документ про проходження митного контролю;

–  довідка про позитивні висновки за результа­тами технічного контролю, в разі коли це вимага­ється. Періодичний технічний огляд проводиться перед першою реєстрацією транспортного засобу на території Польщі. Проведення періодичного технічного контролю не вимагається, наприклад, у випадку транспортного засобу, для якого видано сертифікат відповідності Європейських Спільнот, або у випадку зареєстрованого транспортного за­собу, в реєстраційному свідоцтві якого або в іншому документі, виданому відповідним компетентним органом країни – члена Спільноти, міститься ін­формація про проведення технічного контролю та зазначається термін чергового проходження тех­нічного контролю;

–         підтвердження здійснення оплати комунікацій­ного та реєстраційного зборів (всього 256 злотих). Документи, виконані іноземною мовою, потрібно перекласти польською, причому переклад має бути вико­наний польським присяжним перекладачем або відповід­ним консулом Республіки Польща.

Після подання заяви про реєстрацію автомобіль отримає тимчасову реєстрацію (тимчасовий реєстра­ційний талон на 30-денний термін), а ви отримаєте тим­часовий дозвіл (дійсний упродовж не більше ЗО днів) та номерні знаки. Тимчасовий дозвіл слід здати під час отри­мання свідоцтва про реєстрацію.

Джерело: «Довідник для громадян України в Польщі: легалізація перебування і праці, освіта, консульські справи» підготував Фонд «Наш вибір» при співпраці з Товариством юридичної допомоги та Консульським відділом при Посольстві України в Польщі.